XVI Przegląd Teatrów Dziecięcych ,,Scenka"

22/03/2019, Iwona Jonderko, zdjęcia Małgorzata Dudek

20 marca 2019 roku, rozpoczęły się konkursowe przesłuchania XVI Przeglądu Teatrów Dziecięcych ,,Scenka”. Zespół BAJ na równi z innymi grupami teatralnymi, wystąpił ze spektaklem ,,Cztery żywioły”. Profesjonalne jury oceniło 22 zespoły, pod kątem doboru repertuaru, ruchu scenicznego, autentyzmu prezentacji oraz ogólnego wyrazu artystycznego. 22 marca 2019 roku, w Industrialnym Centrum Kultury, odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody.

Zespół BAJ zdobył WYRÓŻNIENIE!!!