Bardziej aktywni - Bardziej sprawni

 

 O Projekcie

Od stycznia 2011r. do grudnia 2012r. nasza szkoła realizowała projekt

 

„BARDZIEJ AKTYWNI – BARDZIEJ SPRAWNI”

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. Budżet projektu to:

 

661 936,50 zł

 

Dzięki temu wsparciu nasza szkoła wyposażona została w dodatkowe pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt, została również stworzona sala rehabilitacyjna, ale najważniejszym celem tego projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

W ramach projektu realizowane były:

• Zajęcia specjalistyczne
-  logopedia
 - komunikacja alternatywna
 - rehabilitacja ruchowa
 - korekcja wad postawy
 - integracja sensoryczna
 - zajęcia kompensacyjno wyrównawcze

• Zajęcia rozwijające zainteresowania osób niepełnosprawnych
- kółko teatralno-muzyczne
- kółko plastyczne
- kółko informatyczne
- zajęcia sportowe
- zajęcia gospodarstwa domowego

• Zajęcia kształtujące kompetencje społeczne
- Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- dogoterapia
- „Akademia Dobrego Wychowania”

• Zajęcia przygotowujące rodziców do współdziałania i wspierania dzieci w rozwoju
- warsztaty dot. problemów wychowawczych
- „Warsztaty dla taty”

 

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 

Nadzór nad projektem

Dyrektor SZSP w Rybniku

LUCYNA IBROM

 

            Kierownik projektu             

KATARZYNA TAJS

 

Z- ca kierownika projektu   

MARTYNA PŁONOWSKA-TROSZKA

 

          Adres mail:     aktywni.szsp@interia.pl

         Strona internetowa    www.szsp.rybnik.pl

Tel./ fax.      32 4226407

 

                     Biuro projektu                     

Specjalny Zespół Szkolno – Przedszkolny

   44-217 Rybnik   Ul. Hibnera 41

 

Regulamin (pdf)

 

 

      

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.