NIP REGON KONTO BANKOWE

 

Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny

NIP:

642-31-48-322

REGON:

241806601


KONTO BANKOWE:

Bank PKO BP

 

Rachunek wydatków    -       45 1020 2528 0000 0402 0435 7554

 

 

 

Rachunek dochodów    -       50 1020 2528 0000 0202 0435 7562

(w tym wpłaty za obiady)

 

 

 

Rachunek dochodów    -      55 1020 2528 0000 0002 0435 7570

wydzielonych

 

 

 

Zakładowy Fundusz        -      97 1020 2528 0000 0402 0435 7588

Świadczeń Socjalnych

 

 

Sumy depozytowe            -     05 1020 2528 0000 0202 0435 7596

 

 

 

Sumy depozytowe            -     45 1020 2528 0000 0102 0435 7604