Dokumenty do pobrania dla RODZICÓW

 

Deklaracja na obiady - uczeń


 

 

Umowa na żywienie - uczeń

             


 


          


 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
związanych z kontaktowaniem się
  


           


 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
związanych z kontaktowaniem się (18 +)


  Zgoda na wizerunek                 Zgoda na wizerunek (18 +)               Zgoda na wyjścia śródlekcyjne        Deklaracja - świetlica                


 Deklaracja - składka na Radę Rodziców Wniosek o przyjęcie do Przedszkola nr 48 lub do Szkoły Podstawowej nr 38  

 

Wniosek o przyjęcie do Oddziałów

Rewalidacyjno-Wychowawczych

 

             


 

 

Wniosek o organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)

             


 

 

Oświadczenie uczestnictwa ucznia w wydarzeniach o charakterze religijnym