Erasmus + Akcja 2.

„5 senses for SEN” 

„5 zmysłów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN)” 

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Partnerstwo strategiczne
 
    Smak, dotyk, wzrok, słuch, węch - to nasze zmysły, zdolność odbierania przez człowieka bodźców zewnętrznych, czyli inaczej mówiąc, otaczającej nas rzeczywistości. Pełny obraz rzeczywistości tworzy się w mózgu, pod wpływem wielu bodźców odbieranych jednocześnie. Jeśli zmysły nie współdziałają ze sobą prawidłowo, mogą pojawić się problemy z prawidłowym funkcjonowaniem. 
 
    Uczymy się przez całe życie - tego jak przetrwać i jak cieszyć się życiem. Pomagają nam w tym nasze zmysły, które także nieustannie ewaluują. Dlatego niezwykle istotne jest, aby już od najmłodszych lat pomagać dzieciom w nauce używania zmysłów. Szczególnie w szkole, zwłaszcza osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN). 
 
    W tym właśnie ma pomóc projekt „5 zmysłów dla SEN” w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczą cztery kraje - Litwa (główny pomysłodawca i koordynator), Polska, Holandia i Wielka Brytania. Projekt będzie realizowany przez dwa lata - od września 2018 do czerwca 2020. Nasi nauczyciele, a także uczniowie wezmą udział w spotkaniach partnerskich organizowanych w naszej szkole oraz u partnerów zagranicznych (Holandia, Litwa). 

    W ramach projektu będziemy przede wszystkim wymieniać się doświadczeniami edukacyjnymi, wiedzą i umiejętnościami gromadzonymi przez wiele lat. Będziemy odwiedzać szkoły partnerskie oraz zaprzyjaźnione z nimi placówki dla osób z SEN, uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz wdrażać w swoich szkołach pomysły i dobre praktyki zaczerpnięte od partnerów.
 
 
NASI PARTNERZY:
 
Szkoła Specjalna w Kelme / Litwa /
Kelmes specialioji mokykla
 
Szkoła Specjalna w Wellingborough / Wieka Brytania /
Rowan Gate Primary School
 
Szkoła Specjalna w Son en Breugel / Holandia /
Emiliusschool
 Wszelkie AKTUALNOŚCI Projektu Erasmus + będzie można śledzić w aktualnościach na szkolnej stronie internetowej, na naszym profilu społecznościowym na facebooku , a także  na powyższej podstronie projektu.
 
ZAPRASZAMY !!!