Kontakt

Skontaktuj się z nami

Klub Olimpiad Specjalnych „Promyk” Rybnik
44-217 Rybnik, ul.Orzepowicka 15a
tel./fax:    032 4233008
e-mail: agawrysiak1@o2.pl

BANK
Bank PEKAO S.A   o/Rybnik   Nr r-ku: 41 1240 4357 1111 0010 3094 6591