Z Comeniusem na Litwie

29/03/2015, Tekst: Elwira Skutek, zdjęcia: SZS-P

        W dniach 16-20 marca 2015r. delegacja w składzie: dyrektor Lucyna Ibrom, Ilona Kobus, Martyna Płonowska – Troszka, Agnieszka Malinowska, Agnieszka Antosz, Ewelina Jagieło, Ewa Dudczak i Elwira Skutek udały się do Litwy - państwa partnerskiego w ramach programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie". Miejscem spotkania roboczego była Kelme Specjal Edukation School (Publiczna Szkoła Specjalna) w Kelme. Jest to szkoła podstawowa wraz z internatem dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w wieku od 6 do 21 lat. Podczas spotkania analizowano i porównywano sposoby oceniania osiągnięć uczniów na różnych obszarach: zmysły, zachowanie, komunikacja, psychomotoryka, przedstawiono systemy edukacyjne krajów partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa specjalnego i integracyjnego - porównywano i przeanalizowano  procedury  związane z orzecznictwem o potrzebie kształcenia specjalnego i przyporządkowaniem uczniów do szkół specjalnych lub integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i społecznych uczniów. Podczas pobytu odwiedziliśmy także szkoły specjalne w Wilnie i Siauliai, gdzie mogliśmy wymienić się doświadczeniami pedagogicznymi, wzbogacić warsztat pracy o nowe metody i środki dydaktyczne. Dzięki pobytowi na Litwie poznaliśmy bliżej kulturę, zabytki, zwyczaje i tradycje  tego kraju.

 

 

Więcej o celach i założeniach realizowanego przez naszą placówkę programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie" można dowiedzieć się tutaj.