Warning (512): SQL Error: 1525: Incorrect DATE value: '2010-06-31' [CORE/cake/libs/model/datasources/dbo_source.php, line 527]

Query: SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `news` AS `News` WHERE `News`.`date` >= '2010-06-01' AND `News`.`date` <= '2010-06-31' AND `News`.`page_id` = 14 AND `News`.`active` = 1

Query: SELECT `News`.`id`, `News`.`page_id`, `News`.`gallery_id`, `News`.`title`, `News`.`date`, `News`.`author`, `News`.`image`, `News`.`thumb`, `News`.`lead`, `News`.`text`, `News`.`active`, `News`.`created`, `News`.`modified` FROM `news` AS `News` WHERE `News`.`date` >= '2010-06-01' AND `News`.`date` <= '2010-06-31' AND `News`.`page_id` = 14 AND `News`.`active` = 1 ORDER BY `News`.`date` DESC, `News`.`id` DESC LIMIT 10

Rok szkolny 2009-2010 - Czerwiec - Aktualności - Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku